Disposem de servei de docència per a cursos de diferents especialitats, orientats per a persones de totes les edats:

OFIMÀTICA

Windows

Linux

Word

Writer

Excel

Calc

Access

Base

PowerPoint

Impress

Internet

 

OFIMÀTICA EMPRESARIAL

Excel avançat

Access avançat

Taules dinàmiques

PowerPivot de Excel

■ PowerBi

Macros de VBA per Excel

Programació en VBA per Access

Outlook

OneNote

SharePoint

Community manager

 

INFORMÀTICA

Administració de xarxes

Servidors Linux

Windows server

Microinformàtica

 

INTERNET

Internet

 Google

 Facebook

 Twitter

 Instagram

■TikTok

 Posicionament Web

 

PROGRAMACIÓ

 Visual Studio

 Visual Basic

 Macros Office

 Scratch

 Arduino

 Crea jocs amb GameMaker

 

PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCESS A CFGS

 Llengua Catalana

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera Anglès

■ Matemàtiques

 Física

 Biologia

 Ciències de la terra i del medi ambient

 Química

 Economia d’empresa

 Geografia

 Psicologia i sociologia

 Tecnologia industrial

 

GESTIÓ EMPRESARIAL

Comptabilitat

Fiscalitat

Nòmines i Seguretat Social

Contaplus

Facturaplus

Nominaplus

Contasol

Factusol

Nominasol

Fiscalitat per Autònoms

A3Nom

Secretariat de direcció

 

EMPRENEDORIA

Generant idees per emprendre

Finances per a no financers

Introducció a l’anàlisi i control de costos comercials i de serveis

Com elaborar un compte de resultats

Anàlisi de balanços

■  Introducció al màrqueting

Elements clau d’un pla d’empresa

Curs de fiscal per autònoms en directa simplificada

Oficina 2.0 – passem de l’escriptori físic a l’escriptori virtual

La informàtica i les noves tecnologies en l’entorn de negoci

 

INSERCIÓ LABORAL

 ■ Recerca de feina

Recerca de feina per Internet

Creació del currículum

Vídeo currículum

Gestiona la teva identitat professional

Linkedin

Twitter orientat a la recerca de feina

Eines mòbils per a la recerca de feina

 

EMMAGATZEMATGE

Mosso de magatzem

Tècniques de magatzematge

Gestió d’estocs i mitjans materials

 

IDIOMES

Anglès nivell A1 – elementary

Anglès nivell A2 – pre-intermediate

Mf1002_2 – anglès professional per activitats de venda

Mf1006_2 – anglès professional per a logística/transport internacional

Anglès per cambrers i hoteleria

Anglès per informàtics

Anglès per viatgers

Alemany nivell A1

Alemany nivell A2

Català nivell de batxillerat

Castellà nivell de batxillerat

 

 

DISSENY

Photoshop

Gimp

Corel Draw

Illustrator

Inkscape

InDesign

Scribus

Dreamweaver

Premiere

After Effects

Disseny de webs

Creació d’una botiga online

Joomla

WordPress

 

DISSENY INDUSTRIAL

 ■ Autocad 2D

Autocad 3D

Blender

 

COMPETÈNCIES I COACHING

 ■ Detecció de competències i necessitats de millora

Actitud proactiva: adaptabilitat, autonomia i iniciativa

■ Promoció de la responsabilitat

La capacitat estratègica i orientació a resultats (coaching)

Millora de la comunicació i les relacions interpersonals

Relació interpersonal i gestió de les emocions

Més de 45 anys: treu partit a la teva experiència

La teva imatge personal i professional

Incrementa la teva autoconfiança

Lideratge talent i creació de valor

Agilitat per aprendre, una nova competència

Com posar en valor les teves competències

 

ALTRES

 ■ Que poden fer les IA per tu

■ Curs de gestió de l’economia domestica

Prevenció de riscos laborals

Sensibilització mediambiental

Sensibilització en igualtat de gènere

Matemàtiques per a nens i nenes

Matemàtiques per a joves

Tècniques d’estudi, de memorització i lectura ràpida