Cursos 2018-01-09T18:17:00+00:00

Disposem de servei de docència per a cursos de diferents especialitats, orientats per a persones de totes les edats:

OFIMÀTICA

Windows
Linux
Word
Writer
Excel
Calc
Access
Base
PowerPoint
Impress
Internet
Internet Web 2.0
Project

 

OFIMÀTICA EMPRESARIAL

Excel avançat
Access avançat
Taules dinàmiques
PowerPivot de Excel
Macros de VBA per Excel
Programació en VBA per Access
Outlook
OneNote
SharePoint
Community manager

 

INFORMÀTICA

Administració de xarxes
Servidors Linux
Windows server
Microinformàtica

 

INTERNET

Internet 1.0
■ Internet 2.0
 Google
 Facebook
 Twitter
 Google +
 Instagram
 Posicionament Web
 Computació en núvol

 

PROGRAMACIÓ

 Visual Studio
 Visual Basic
 Macros Office
 Scratch
 Arduino
 Crea jocs amb GameMaker

 

PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCESS A CFGS

 Llengua Catalana
 Llengua Castellana
 Llengua estrangera Anglès
■ Matemàtiques
 Física
 Biologia
 Ciències de la terra i del medi ambient
 Química
 Economia d’empresa
 Geografia
 Psicologia i sociologia
 Tecnologia industrial

 

GESTIÓ EMPRESARIAL

Comptabilitat
Fiscalitat
Nòmines i Seguretat Social
Contaplus
Facturaplus
Nominaplus
Contasol
Factusol
Nominasol
Fiscalitat per Autònoms
A3Nom
Oficina 2.0
Secretariat de direcció

 

EMPRENEDORIA

Generant idees per emprendre
Finances per a no financers
Introducció a l’anàlisi i control de costos comercials i de serveis
Com elaborar un compte de resultats
Anàlisi de balanços
■  Introducció al màrqueting
Elements clau d’un pla d’empresa
Curs de fiscal per autònoms en directa simplificada
Oficina 2.0 – passem de l’escriptori físic a l’escriptori virtual
La informàtica i les noves tecnologies en l’entorn de negoci

 

INSERCIÓ LABORAL

Recerca de feina
Recerca de feina per Internet
Creació del currículum
Vídeo currículum
Gestiona la teva identitat professional
Linkedin
Twitter orientat a la recerca de feina
Eines mòbils per a la recerca de feina

 

EMMAGATZEMATGE

Mosso de magatzem
Tècniques de magatzematge
Gestió d’estocs i mitjans materials

 

IDIOMES

Anglès nivell A1 – elementary
Anglès nivell A2 – pre-intermediate
Mf1002_2 – anglès professional per activitats de venda
Mf1006_2 – anglès professional per a logística/transport internacional
Anglès per cambrers i hoteleria
Anglès per informàtics
Anglès per viatgers
Alemany nivell A1
Alemany nivell A2
Català nivell de batxillerat
Castellà nivell de batxillerat

 

 

DISSENY

Photoshop
Gimp
Corel Draw
Illustrator
Inkscape
InDesign
Scribus
Dreamweaver
Flash
Premiere
After Effects
Disseny de webs
Creació d’una botiga online
Joomla
WordPress

 

DISSENY INDUSTRIAL

Autocad 2D
Autocad 3D
Blender

 

COMPETÈNCIES I COACHING

Detecció de competències i necessitats de millora
Actitud proactiva: adaptabilitat, autonomia i iniciativa
■ Promoció de la responsabilitat
La capacitat estratègica i orientació a resultats (coaching)
Millora de la comunicació i les relacions interpersonals
Relació interpersonal i gestió de les emocions
Més de 45 anys: treu partit a la teva experiència
La teva imatge personal i professional
Incrementa la teva autoconfiança
Lideratge talent i creació de valor
Agilitat per aprendre, una nova competència
Com posar en valor les teves competències

 

ALTRES

Curs de gestió de l’economia domestica
Prevenció de riscos laborals
Sensibilització mediambiental
Sensibilització en igualtat de gènere
Matemàtiques per a nens i nenes
Matemàtiques per a joves
Tècniques d’estudi, de memorització i lectura ràpida